T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
Genetik Tanı Merkezi

Kalite Yönetimi


Kalite yönetimi kavramı, tüm sağlık hizmeti alanlarında olduğu gibi laboratuvarlarda da hizmetin tüm unsurlarını bir bütün olarak ele almaktadır. Hizmet, ana faaliyetlerin yanında, pek çok idari ve destek faaliyetinin bir arada ya da belli bir sistematik içinde gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen bir üründür. Tüm bu faaliyetlerin nitelikli bir şekilde ve ahenk içinde yürütülmesi neticesinde kaliteli bir ürün elde etmek mümkün olmaktadır. Bu noktadan hareketle genetik tanı merkezi laboratuvarımızda toplam kalite yönetimi kavramını; laboratuvar yönetim yapısı, insan kaynakları yönetimi, doküman yönetimi, bilgi yönetimi, etkin iletişim yönetimi ve tıbbi laboratuvarın ana faaliyetleri olan laboratuvar süreçlerini içerecek şekilde ele aldık.


Çalışma faaliyetlerimiz sürecinde; hastaya, çalışana ve çevreye zarar vermesi olası durumların kontrol altına alınmasını sağlayan risk yönetimini laboratuvar kalite yönetiminin en önemli unsuru olarak kabul ettik.


Sağlık, multidisipliner bir hizmet alanıdır ve tüm disiplinler de ortak hedefimiz kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Bu noktada, ekip çalışması kavramı ve birimler arası iletişim kavramları ön plana çıkmaktayız. Laboratuvar hizmetlerimizin ve klinik hizmetlerimizin iş birliği ve iletişimi bu ekip çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Laboratuvar uzmanları ve çalışanlarının karşılaşabilecekleri hukuki problemler de toplam kalite yönetimi anlayışıyla en aza indirmeyi planlamaktayız.


Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu genetik tanı merkezimiz için temel amaçtır. Güvenilir laboratuvar hedefi, hasta ve hekime yöneliktir ve doğru hastadan doğru numunenin alınmasından, doğru ve güvenilir test sonuçlarının hastaya ve hekime güvenli bir şekilde iletilmesi sürecindeki tüm hizmetleri ifade eder. Güvenli laboratuvar hedefi ise; çalışanların güvenli bir ortamda hizmet sunmalarını sağlamak ve bu süreçte onların sağlığını ve güvenliğini temin etmektir.