T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
Genetik Tanı Merkezi

Hakkımızda


İnsan genomu hakkında bilgilerimiz arttıkça yaşamımız ve sağlık hizmetleri üzerine etkileri de hızla artıyor. Giderek daha fazla gen hastalıklarla ilişkilendirildikçe, hastalıklar daha oluşmadan onları önleme, erken teşhis ve kişiye özel tedavi olanakları ortaya çıkıyor. Gen temelli yeni ilaçlar ve gen terapisi daha önce tedavisi olmayan pek çok hastalıkta yeni tedavi seçenekleri sunuyor. Bunun da ötesinde bugün kişilerin genetik profillerine göre diyetleri belirlenebiliyor ve tamamen kişiye özel sağlık hizmetleri sunuluyor. Böylece tıpta devrimsel bir dönüşüm yaşanıyor ve Bireyselleştirilmiş Tıp kavramı hayata geçiriliyor.


Genlerimiz sağlığımızın belirlenmesinde ve tedavilere yanıtlarımızda temel bir rol oynar. Her on kişiden altısı 60 yaşına kadar, en azından kısmi olarak kişisel genetiğinden kaynaklanan bir hastalıkla karşılaşacaktır. Çok hızlı gelişen teknoloji sayesinde genetik hakkında artan bilgilerimiz, hastalıkların anlaşılması, daha oluşmadan önlenmesi, tanısı ve tedavisi üzerinde büyük etkiler yaparak tıpta bir devrim yaratmakta ve onu hızla dönüştürmektedir. Bu nedenle hastaların yararına kullanılabilecek büyük bir potansiyele sahiptir.


Öteden beri kişilerin aynı tedaviye farklı yanıtlar verdikleri bilinmektedir. Bir ilaç bir hastada tamamen etkin olurken, diğer bir hastada hiçbir etki göstermeyebilir veya bir hastada etkin olan bir doz, diğer bir hastada toksik etkilerin oluşmasına neden olabilir. Günümüzde hastalar arasında oluşan bu farklılıkların genetik temelleri ortaya konmakta ve farmakogenetik denilen alan sadece bu konuyla ilgilenmektedir. Artık hipertansiyon ve kanser gibi sık görülen hastalıklarda kişilerin hangi ilaçlara hangi dozlarda daha iyi yanıt vereceği genetik testlerle önceden belirlenebilmektedir. Özellikle kanserlerde tümöre özgü genetik profiller belirlenerek kemoterapi rejimlerine karar verilmekte ve pek çok vakada gereksiz agresif kemoterapilerden kaçınılabilmektedir. Geleneksel tedavi yöntemlerinde ilaç ve doz alternatifleri çoğunlukla hastanın verdiği yanıta göre deneme-yanılma yoluyla belirlenirken, güncel tıpta hastaya en uygun tedavi yaklaşımları kişiye özgü bir şekilde kanıta dayalı olarak ortaya konmaktadır. Bu yaklaşım tedavilerin etkinlik ve güvenilirliğini maksimum düzeye taşımaktadır.


MİSYONUMUZ
Güncel en son teknolojileri kullanarak genetik bilimine sağlık ve tedavi hizmetleriyle birleştirmeyi amaçlamaktayız. Dünya çapında ön plana çıkacak bir genetik tanı merkezi kurmak ve böylece hem ülke çapında hizmet vermek hem de yakın ülkeler ile işbirliği yaparak ülkemizin sağlık turizmine katkıda bulunmaya amaçlamaktayız.


VİZYONUMUZ

 • Moleküler Genetik Tanı alanındaki en son teknolojiyi kullanmak.
 • Testlerin sonuçlarını klinik olarak yorumlayabilmek için en uygun biyoinformatik araçları geliştirmek.
 • Testlerimiz ile tüm mendel kalıtımına sahip hastalıkları tarayabilmek.
 • Kişileştirilmiş tıp hizmeti veren merkezler içerisinde ön plana çıkmak.
 • Uluslararası laboratuvar akreditasyonunu almak ve kalite koşullarını sağlamak.
 • Diğer ülkelerdeki sağlık birimlerine genetik test hizmetleri verebilmek.
 • Ülke ekonomisine sağlık turizmi aracılığıyla katkıda bulunmak.
 • Uluslararası işbirlikleri kurarak projeler geliştirmek.
 • İstanbul’un sağlık turizmi açısından global bir merkez olmasına katkıda bulunmak.


HİZMET TAAHHÜTLERİMİZ

 •  ‘GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’ ne göre hazırlanmış bir laboratuvarda hizmet sunmak
 • Kalite Kontrol Programlarını uygulayarak hizmet prosesini kontrol etmek.
 • Hizmet performansını artırmak için düzenli personel eğitimi vermek
 • Uluslararası geçerli, yeterliliği kanıtlanmış yöntemleri kullanmak.
 • Gelişen genomik teknolojiyi takip ederek hızlı güvenilir ve hassas sonuçlar vermeye çalışmak
 • Düzenli kalibrasyonu yapılmış cihaz ve sistemlerle çalışmak.
 • Test sonuçlarını zamanında bildirmek.
 • Gecikme durumunda kişilere, gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi önceden yapmak.
 • Hastaların test sonuçları konusunda uzman hocalar tarafından yorumlanıp uygun bir şekilde tedaviye  başlanması için doktorlara işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunmak.
 • Kullanılan bilgisayar yazılımları sayesinde test sonuçları yedeklenerek tüm bilgi ve verileri güvence altında tutmak.