T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
Genetik Tanı Merkezi

Faaliyetler


İMÜ Genetik Tanı Merkezi; Tek Gen Hastalıklar, Kromozom Hastalıklar, Multifaktöriyel Hastalıklar, Teratojenik Bozukluklar ve Nedeni bilinmeyen (konjenital) malfomasyonların önleme, tarama, teşhis, genetik danışma ve takip amacı ile hizmet vermektedir.

- Rutin Çalışmalar;

 • Moleküler Genetik,
 • Sitogenetik.
 • Moleküler Sitogenetik,
 • Moleküler Mikrobiyoloji,

- Proje Çalışmaları;

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yapılması istenen projeler için her türlü desteği sağlamaktayız.

- - NGS Çalışmaları;

 • Whole Genome (Small Genome)
 • Whole Exome Sequencing (with UTR or without UTR reagons)
 • Fixed Panels (Ready to Use Panels)
 • Custom Panel
 • Chip Sequencing
 • Methylation Sequencing
 • Metagenomics (Shotgun Sequencing or 16S – 18S Amplicon Sequencing )
 • Whole Transcriptome (RNA-seq)
 • mRNA gene expression
 • Targeted RNA gene expression
 • Small RNA profiling

- - Sanger Çalışmaları;

 • De Novo Sequencing
 • SNP Genotyping analysis
 • Fragment analysis

- - Real Time PCR Çalışmaları;

 • SNP Detection-Polimorfizim
 • Gen ekspresyonunun kantitasyonu
 • Viral kantitasyon
 • Patojenlerin tespiti
 • Genotipleme -melting-curve analizi
 • DNA hasarı (mikrosatellit instabilitesi) tespiti
 • Metilasyon tespiti
 • KİT sonrası kimerizmin izlenmesi
 • Anne kanından izole edilen tek hücrede prenatal tanı
 • Hemoglobinopatilerin prenatal tanısı